La Guardiense

La Guardiense är ett producentkooperativ i Guardia Sanfremondo i bergen, i Kampanien. Producenten förfogar över 1500 hektar och är en av Kampaniens mest inflytelserika vinproducenter sedan de grundades år 1960…