Vin & hållbarhet från druvodling till förpackning

Vin och hållbarhet handlar för producenten om att göra medvetna val i hela kedjan från druvodling till förpackning. Medan du som konsument kan välja ekologiskt vin, hålla utkik efter hållbart producerade viner och välja de mest klimatsmarta förpackningarna.

Ekologisk odling & framställning av vin

Under senare delen av 1900-talet hände två saker med jordbruket som gav större skördar, samtidigt som jorden utarmades och den biologiska mångfalden minskade. Konstgödsling med kväve infördes i stor skala, och kemiska bekämpningsmedel slog igenom.

Ekologisk vinodling som ger stabilare ekosystem började i blygsam skala på 1960-talet. EU:s första regelverk för ekologisk odling kom 1991 och sedan början av 2000-talet har intresset för ekologiskt vin ökat både hos vinmakare och konsumenter.

Nyttan med ekologiskt vin

Kemiska bekämpningsmedel tränger in i vinrankan och verkar inifrån. Därmed sköljs de inte bort vid regn, utan finns kvar som restprodukter i druvan och även i vinet. Men eftersom mängderna giftiga ämnen är så små innebär det framför allt en risk för de som arbetar på odlingarna, snarare än för den som konsumerar det färdiga vinet.

Ekologisk odling och framställning av vin är alltså bra för natur, djur och människor i miljön där det sker. Det bidrar också till att öka den biologiska mångfalden.

Ekologisk certifiering av vin 

För att ett vin ska få kallas ekologiskt måste druvodlingen uppfylla särskilda miljökrav. Från 2012 finns dessutom regler för själva framställningen. Oberoende kontroller och certifiering säkerställer att vinet uppfyller kraven i EU:s regelverk.

Alternativ för bekämpning 

Ej tillåtet:

  • Kemiska bekämpningsmedel

Används istället:

  • Kalk och svaveldioxid i begränsad utsträckning (dessa medel lägger sig utanpå och sköljs bort från växterna vid regn).
  • Biologiska alternativ, exempelvis naturliga fiender till skadedjur och -insekter eller kapslar med feromoner. 

Naturgödsel & kompost

Ej tillåtet:

  • Konstgödsel med kväve.

Används istället:

Naturgödsel och kompost. 

Ogräs 

Ej tillåtet:

Utrotning

Så gör man istället:

Ogräs mellan vinrankorna får vara kvar (det attraherar nyttiga insekter och  ger vinrankorna kraftigare rötter i och med att de får konkurrens om vattnet).

Ogräset plöjs ner vid odlingssäsongens slut och används som gödning.

Tillsatser & processhjälpmedel

Ej tillåtet:

Lika många tillsatser och processhjälpmedel som vid konventionell vintillverkning.

 

Så gör man istället:

Använder begränsat antal tillåtna tillsatser och processhjälpmedel.

Växande efterfrågan på ekologiska viner

På den svenska marknaden finns det en stor och växande efterfrågan på ekologiska viner. Vinia har under många år drivit ekologiska lanseringar och förändringar inom Systembolagets sortiment. 

Ekologiskt och hållbart?

I de formella kraven ingår inte samma krav på hållbarhet i hela produktionskedjan som finns beskrivna nedan, men det är ändå något som ekologiska odlare överlag tänker på.

Bekanta dig gärna med några av våra ekoproducenter: 

Katalonien: Castell d’Age
Spanien: Bodegas Francisco Gómez (Hacienda La Serrata S.L.)
Frankrike: Fabien Demois, Véronique Günther-Chéreau, Domaine Pouderoux, Domaine Habrard, Earl Bronzo, Remi Pouizin  

Sydafrika: Org de Rac

Australien: Quarisa Wines

Hållbar produktion & leverans av vin

Att jobba hållbart är ett förhållningssätt, där man i alla steg har i åtanke vilken inverkan det har på miljö och människor.

Hållbar certifiering

När det gäller hållbart finns inte som för ekologiskt någon gemensam definition inom EU. Det finns dock i många länder olika typer av certifieringar för hållbart jordbruk. Kraven handlar främst om att bevara biologisk mångfald, att hantera besprutning och gödning så skonsamt som möjligt och hålla vattenåtgång och energiförbrukning nere.

Biologisk mångfald

Exempel på åtgärder som gynnar biologisk mångfald är att behålla eller plantera träd och häckar och kvävefixerande växter som ärt- och baljväxter på området. Bikupor är också bra.   

Besprutning

Kemiska bekämpningsmedel är inte förbjudna för de hållbara certifieringarna. Däremot rekommenderas att använda dem i begränsad utsträckning; vid så få tillfällen under säsongen som möjligt.

Odlarna uppmanas att också arbeta med biologiska alternativ, men har alltså möjligheten att ta till kemiska medel när de tycker att det behövs.

Vattenåtgång

Vattenförbrukningen bör hållas nere, och om det är möjligt bör vatten renas och återanvändas.

Koldioxidutsläpp och energiförbrukning

Det finns flera processer där koldioxidutsläpp och energiförbrukning kan ses över och minskas. Bland annat avfallshantering och transporter.

Jäsningen hör inte till den största utsläpparen, men det finns tekniker som fångar upp den koldioxid som bildas under jäsningen och omvandlar den till bikarbonat.

För största delen av koldioxidutsläppet från en vingård står inkommande material, dit bland annat bekämpningsmedel och flaskor räknas.*

*35 % enligt en undersökning från 2018

 

Förpackningar

Glasflaskan kräver mycket energi att tillverka och är dessutom tung att transportera. Lättviktsflaska, det vill säga lättare glasflaska är bättre. Hos konsumenter finns en föreställning att tyngre glasflaskor är ett kvalitetstecken, men det är inga bekymmer att lagra vin på tunnare flaskor.  

De mest  klimatsmarta förpackningarna är papp, PET och burk. 

Jämfört med glasflaskor kräver PET-flaskan mindre energi att tillverka och återvinns enkelt via pantsystemet. Den är lättare att frakta eftersom den väger mindre och är stöttålig. Vinet tar inte smak av förpackningen, så det är ingen anledning att rata PET-flaskan.

TIPS! Ett exempel på hållbart val är Fox and the Grapes – ett ekologiskt vin från en av de första ekologiskt certifierade vingårdarna i Australien. Det kommer dessutom i PET-flaska.

The Fox and the grapes

Art.nr. 236201

The Fox and the grapes

  • Fyllighet
  • Strävhet
  • Fruktsyra

Mycket mustigt, fruktigt, smakrikt vin med inslag av plommon, björnbär, kryddor, körsbär och färska örter. Läs mer…