Org de Rac

Vingården Org de Rac Organic Wine Estate ligger i hjärtat av Swartland, (Western Cape), som är beläget ca 50 kilometer norr om Kapstaden. Swartland består av de regioner som ligger mellan städerna Malmesbury i söder, Darling i väst, Piketberg i norr och Riebeek West i öst.

Några mil norr om Kapstaden i Sydafrika sträcker vinregionen Swartland ut sig, ett nästan magiskt landskap med jungfrujordar där ingenting tidigare har odlats. Mitt i denna varma, halvt öde mark, ligger en grön oas där en vingård har sin egen naturliga rytm. Här ligger Org de Rac, en ekologisk vingård vars viner och totala vinproduktion är helt ekologisk och veganvänlig.

Producenten har ett holistiskt tänk kring sin vingård och tror att friska och välbalanserade växter själva har en förmåga att skydda sig mot de flesta rovdjur och sjukdomar som ibland drabbar vinrankor och dess druvor. Vinrankorna odlas i tidigare orörd och hälsosam jord, som noggrant vårdats med naturlig kompost och ekologiska gödningsmedel. För att bekämpa vanliga mögelangrepp, (druvorna sitter tätt och blir ofta fuktiga), så har vinrankorna planterats för att dra största möjliga nytta av de rådande vindar som blåser in från södra Atlanten, den naturliga rörelsen av luft hjälper till att hålla vinstockarna friska och produktiva.

För att eliminera skadeinsekter används olika ”rovdjur” i vingården för att eliminera skadeinsekter, det kan vara getingar, skalbaggar eller en arme av gäss som älskar sniglar, dessa gäss hjälper även till att gödsla vingården. Många oönskade insekter hålls här med borta från vinrankorna och många skadeangrepp och virussjukdomar kan därmed hållas borta.

Näring tillhandahålls genom en rotation av täckplantor mellan de generöst brett planterade raderna av vinrakor, här läggs även en ekologiskt fermenterad kompost som ger näringsrika bakterier och dessutom, tillskillnad från en vanlig kompost, även binder all kväve i jorden vilket annars försvinner.

DSCN0437

Org de Rac arbetar väldigt intensivt med att analysera och skapa en så bra jord som möjligt för deras vinrankor, detta är ett massivt arbete då förändringar i jordmånen normalt sätt tar mellan 12-18 månader innan förändringen av jordmånen ändrar vinrankans miljö och upptag av näringsämnen.

Efter skörden är det viktigt att vinrankan får behålla så mycket näring som möjligt, därför har Org de Rac utarbetat en ekologisk vinodlingsmetod för att bygga på vinrankornas energireserver. Denna metod hjälper till att förlänga livslängden för vinrankans löv samt stimulera ny rottillväxt vilket därigenom skapar ett extra lager av energi som vinrankorna kan dra nytta av för att växa, blomma och producera nästa årgång. Producenten arbetar även med att se till att vinrankans rötter har en gynnsam balans mellan de bakterier som skyddar rotsystemet och får rankan att fungera optimalt

Swartlands jordar har ett lågt innehåll av kväve och i slutet av skörden så har vinrankorna inte mycket kvar av detta ämne, den fermenterade komposten ger här en viktig påfyllnad. Den fermenterade komposten kan fascinerande nog nå temperaturer upp mot 60 grader och då är det dags att vända ner detta näringsämne i jorden.

Ett avancerat vädersystem med sonder i marken känner av hur olika delar av vingården mår och vilket behov av bevattning som krävs, vatten förses sedan via droppbevattning dit det behövs. Vid mycket torra år kan producenten även pumpa in vatten från floden Berg som kantar vingården.

Alla dessa faktorer skapar vinrankor som mår bra och har hälsosamma rötter som suger upp näring och ger en unik karaktär till de druvor som odlas och sedan blir till vin.

Alla druvor plockas för hand vilka skapar arbetstillfällen för de boende i det lokala samhället Picketberg. Org de Rac är även engagerade i en rad olika hållbarhetsprojekt och utbildar sin personal och det lokala samhället i ett ekologiskt jordbruk.

Att även Org de Rac även är helt veganvänligt är helt naturligt för producenten och då det är en global trend så ligger deras arbetsätt hel rätt i tiden!

Idag har Ord de Rac ett flertal viner i det fasta sortimentet på Systembolaget och är mycket populära.

Org de rac är Sydafrikas enda vinproducent som är ekologiskt certifierade av The Soil Association UK, För att bli certifierad av The Soil Association krävs det att producenten efterföljer en rad mycket strikta krav och ständiga kontroller för sin vintillverkning.

Org de Rac etablerades på jungfrumark för 15 år sedan. Alla anställda är som en stor lycklig familj med helltidsanställd personal som bor i den närmsta byn Piketberg ca 10 kilometer från vingården.

Idag finns ett flertal av producentens viner i Systembolagets fasta sortiment.