Vignoble Gonfrier – SAS Les Chais de Rions

Under ett halvt sekel så har familjen Gonfrier framgångsrikt växt för att idag vara en nyckelproducent inom Bordeaux´s vinvärlds. Deras historial börjar 1962 då Paul Confrier flyttade till Lestiac-sur-Garonne, i Gironde för att med outtröttlig energi och kärlek till att arbeta med naturen börjar producentens resa inom vinvärlden.

De köpte Château de Marsan, en ruin på den tiden, men ett Château omgiven av lovande vinterroir.  De började med att plantera 3 hektar vinrankor med hjälp av hela familjen. Pauls tre söner blev tidigt aktivt inblandade i skötseln av vingården samt familjens Château och en av sönerna Eric vinifierade sin första årgång vin redan som 23-åring, år 1985. Samma år grundade Eric tillsammans med sin bror Philippe företaget Vignoble Gonfrier för att sedan arbeta tillsammans med sin Far. På denna tid hade de 30 hektar vinrankor och 50 hektar äpplen.

Under varje år från 1986, i fem år så planterade de nya vinareal, ca 15 hektar per år och deras affärsverksamhet växte i samma takt.

Vignoble Gonfrier har från början haft som mål att framställa excellenta viner. Varje planterad druvsort är noga utvald för att uttrycka sin terroir på högsta möjliga sätt vilket även vinvärlden tog emot med öppna armar och ett flertal kvalitetsutmärkelser.

1998 pensionerade sig Paul Gonfrier men familjeföretaget fortsatte i hans spår och idag förfogar familjen mer än 1000 hektar vinodlingar, mycket tack vare deras högkvalitativa och toppmoderna utrustning och faciliteter.

Idag är även Eric Gonfriers tre barn, Caroline, Guillaume och Paul fulltidsanställda i familjeföretaget.

Producenten arbetar enligt hållbara jordbruksmetoder och deras vingårdar har idag en HVE3-certigiering (High enviromental value, nivå tre) vilket är den högsta hållbarhetscertifieringen. Denna certifiering garanterar att lagerhållning, användning och bearbetning av allt som rör vinrankorna samt dess biomassa sker enligt strikta miljöparametrar samt ett nyttjande av systematiskt alternativa tekniker till användning av kemikalier i vingårdarna. Tex genom att bearbeta jorden samt klippa ner gräs och växtlighet snarare än att rensa bort ogräs och bespruta med kemikalier.

Dessutom är behandlingen av avfall och biprodukter noggrant anpassad till varje separat verksamhetssektor och avloppsvatten omhändertas och behandlas i våra producentens egna anläggningar.

Skyddet av den biologiska mångfalden är också ett stort intresse. Producenten underhåller och distribuerar ett stort antal agro-ekologiska infrastrukturer som garanterar en hög grad av biologisk mångfald. Närvaron av varierat växt- och djurliv säkerställer den ekologiska jämvikten i deras terroirer.

Sedan 1997 har Vignobles Gonfrier utvecklat sin druvköpsverksamhet och köpt druvor från ett fyrtiotal partnervinodlare i enlighet med sina strikta krav skörd och druvor övervakas av deras tekniska personal.  Vinerna är vinifieras och lagras sedan av procucentens egna oenologer på vår Chais de Rions-anläggning.

Den gamla medeltida staden Rions, med sin Grand Bern ”ö”, befästs redan 1253. Markisen hade ett militärt kommando över det omgivande länet. Vår regions historia är full av episka berättelser om dessa lokala herrar, som i hög grad bidragit till utvecklingen av Bordeauxviner. Det vin vi lanserar i December är en hyllning till Marquis de Bern.