Calmel & Joseph

Calmel & Joseph grundades 1995 och är en maison de négoce som specialiserat sig på viner från Languedoc-Roussillon från privata vingårdar från hela regionen. Under åren har producenten byggt nära personliga relationer med ett stort antal odlare från alla områden i regionen. Övertygad om den extraordinära potentialen i denna region, arbetar oenolog, Laurent Calmel och Jerome Joseph tillsammans med vinifiering, blandning och lagring av viner med det gemensamma syftet att demonstrera den lilla kända men unika kvaliteten på dessa Medelhavsområdets varierande terroirer. Förutom en önskan att producera högkvalitativa viner som överensstämmer med deras terroir, är de engagerade i att göra viner som återspeglar deras övertygelse och erfarenhet.

De två kreatörerna Jérôme Joseph & Laurent Calmel

Efter forskarstudier i gästfrihetsförvaltning (vid Lausanne Hotel School) och olika tjänster utomlands inledde Jérôme Joseph sitt stora vinäventyr 1995 efter att han återvände till sin ursprungsregion, Languedoc Roussillon.

Som en älskare av den kulinariska konsten men en främling för vinvärlden anslöt han sig till den reserverade landsbygden och traditionella vingemenskapen som en självlärd man, utan några förutfattade idéer. Även om det fortfarande är något av ett mysterium för honom, har vin alltid haft fokus för Jérômes uppmärksamhet och det är vin som har drivit tillväxten av hans verksamheter.

Som vinväljare och vina hade han alltid haft önskan att bli mer engagerad i vinframställningen. Denna ambition skulle uppfyllas 2007 när han träffade Laurent Calmel som han sedan har gjort alla företagets viner med. För Jérôme är det en ständig glädje att arbeta med att producera de allra bästa uttryck i viner från de mest komplexa regionerna

Efter att ha studerat vinodling och oenologi började Laurent Calmel att arbeta i Languedoc, Provence och Rhonedalen. En önskan att utforska alla aspekter av vinframställning tog honom till USA, sedan Moldavien, Chile och Australien. Berikad av dessa erfarenheter återvände han till Languedoc och Spanien 2003 för att göra vin, vilket resulterade i att många vindomäner erkändes av olika prestigefyllda vinguider. 2007 anslöt sig Laurent till det 15 år gamla handelsföretag som Jérôme drev, ett företag som specialiserat sig på Languedoc Roussillon-viner från privata vingårdar. Jérôme Joseph och Laurent Calmel ställde sig sedan inför den nya utmaningen att producera en serie viner så naturligt som möjligt och baserat på ett strikt urval av vingårdar i Languedoc Roussillons terroirer.

Producentens vinodlings- och vinifieringsmetoder är naturliga och miljövänliga utan alla certifieringsetiketter. Joseph & Calmel-serien kommer från ett strikt urval av vingårdar, med särskilt fokus på väldigt svala terroirer (ofta i utkanten av vinodlingsområden). Druvorna plockas (för hand) när de är perfekt mogna. Producenten föredrar skonsam vinifiering snarare än aggressiv extraktion. Noggrann blandning harmoniserar balanserna mellan de lokala sorterna. Vinerna åldras tålmodigt och naturligt tills de genomgår en mild tappning som bevarar de ursprungliga balanserna och aromerna. Dessa viner analyseras av ett oberoende laboratorium för att upptäcka oönskade kemiska föreningar: fullständiga analyser av vinerna finns tillgängliga på deras webbplats.

Calmel & Joseph är engagerade i begreppen fräschhet, finess och elegans i deras viner. De är belägna i ett Medelhavsområde och därför hett område och letar efter terroirer som är så svala som möjligt, ofta i utkanten av vinodlingsområdena vid fjällen. När de väl har bestämt oss för terroiren letar de efter vingårdslägen som bearbetas så naturligt som möjligt, eftersom de tror att det är från dessa vingårdar som viner med den största komplexiteten, men framför allt den starkaste personligheten, produceras. När dessa kriterier är uppfyllda, möter de vinodlaren och erbjuder honom / henne ett partnerskap på de utvalda tomterna.

Skördedatumet är mycket viktigt i vår vinifieringsprocess eftersom det bestämmer vinets framtida balans. Vi försöker bevara syran eftersom detta är ryggraden i vårt framtida vin, men respekterar ändå druvornas organoleptiska mognad. När det angivna skördedatumet anländer, väljs druvorna ut och sorteras. Vissa av våra viner är naturligt jästa med inhemska jästar, andra använder odlade jästar. Beroende på årgång försöker vi naturligtvis använda pigeage -tekniken för att säkerställa att vi inte får viner som är för ”extraherade” eller för lantliga. Temperaturerna kontrolleras för att bevara maximal frukt och fräschhet samtidigt som druvsortens typiska egenskaper respekteras.

Malolaktisk jäsning äger rum i fat efter alkoholfermentering. Vinet överförs sedan till tankar för traditionellt åldrande och våra toppviner går in i fat.

Blandningen är förmodligen den svåraste delen av vår vinifieringsprocess. Vi måste respektera personligheten hos vår terroir, vinernas nuvarande balans och dess framtida liv. För att göra detta krävs både erfarenhet och objektivitet för att intellektualisera eller föreställa sig vinet innan det blandas, eftersom basvinerna för våra blandningar förändras varje år. Detta är ett väldigt stort och tidskrävande arbete.

Läs mer om producentens olika lägen via denna länk.

https://www.calmel-joseph.com/en/our-wine-region/